1980-1999

Erhvervsuddannelsesloven vedtages og erstatter EFG-loven

  • HTX startede på forsøgsbasis i 1982.
  • Lov om teknikeruddannelse vedtages i 1987.
  • HTX bliver permanent i 1988.
  • I 1990 erstattes EFG-loven samt ”den ajourførte mesterlære” af en egentlig erhvervsuddannelseslov.
  • 1992 indføres ”voksenlærling”.