2000-2010

Med etablering af Industriens Uddannelser 1. juli 2000 er der sket en effektivisering af udvalgsarbejdet

  • Industriens Uddannelser etableres 1. juli 2000. Med etableringen af Industriens Uddannelser er der løbende sket en modernisering af udvalgsstrukturen og -arbejdet.
  • Den nye udvalgsstruktur og den følgende organisationsudvikling betyder, at Industriens Uddannelser har en fået en mere dynamisk organisation. En organisation der kan præge udviklingen og sikre ejere og samarbejdspartnere indflydelse på fremtidens uddannelser
  • Reform 2000 gennemføres. Med reformen forbedrede man virksomheder og de unges overblik over uddannelser. Blandt andet ved etablering af grundforløb i erhvervsuddannelserne.
  • I 2009 gennemfører Industriens Uddannelser i samarbejde med Undervisningsministeriet en reform vedr. Voksen Erhvervsuddannelse (VEU). Formålet er at styrke kvalitet og tilgængelighed i AMU udbud.
  • I 2009 etableres en række kompetenceudviklingsfonde. Formål med fondene er at forbedre medarbejderes muligheder for at deltage i selvvalgt efteruddannelse.