Pejlemærker 2017 - 2020

Reformer, nye teknologier, nye materialer, nye samarbejdsformer spiller ind på udformningen af uddannelserne. Nye måder at udvikle og gennemføre undervisning og læring vinder frem. Konkurrencen på uddannelsesmarkedet tager til – det handler om at se behov og uddannelsesdække først. Samtidig opleves et stigende behov for gennemsigtighed og brugervenlighed, både inden for erhvervsuddannelser og inden for AMU-kurser. Nye relationer og tættere samarbejde med flere andre sekretariater forventes at fungere og give mere værdi for mange parter.

For at samle disse udfordringer op i en enkel ramme, har vi valgt tre pejlemærker for de kommende år:

Mere nærhed

Det handler om at udvikle vores faglige indsigt, netværk og vores evne til at skabe, anvende og involvere de rette kompetencer i de opgaver vi løser. Om at have mere nærhed til fagene, til virksomhederne, til de faglærte og de ufaglærte, til lærlingene og til potentielle brugere af vores uddannelser – om at forstå interessenternes behov.

Mere enkelt

Hastigheden på kompetenceområdet opleves stigende. Det går hurtigere i dag end for 10 år siden og den stigende kompleksitet må holdes i ave ved løbende at vurdere, om vi har de bedste og smarteste arbejdsformer, strukturer, processer, serviceydelser og systemer.

Mere digitalt

Alle vores processer, uanset hvilken af de seks kerneopgaver vi taler om, skal digitaliseres, pragmatisk hvor det er muligt og værdifuldt. Vores arbejde med data og formidlingen heraf skal ske mere digitalt. Vores PhD-projekt, suppleret med den daglige fokus på området, og de efterhånden mange supplerende løsninger, trænger sig på og skal udnyttes.
Industriens uddannelsers pejlemærker

Kontakt

Henrik Amdi Madsen

Direktør

Telefon

33 77 91 04

Mobil

21 44 07 65

E-mail

ham@iu.dk