Kompetencefonde

Du har mulighed for at søge tilskud til selvvalgt efter- eller videreuddannelse hos den kompetencefond du via din overenskomst er omfattet af og ud fra de kriterier, som fonden stiller. Læs mere på den enkelte fonds hjemmeside.

Industriens Uddannelser varetager sekretariatsfunktionen for følgende kompetencefonde:

Industriens Kompetenceudviklingsfond - IKUF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond - TMKF

Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetencefond - SFKF

Produceret af Adapt A/S