Information om covid-19

Colourbox43900284 Covid19 Ny

Udbruddet af covid-19 har indflydelse på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Læs her om, hvordan du skal forholde dig som arbejdsgiver, elev/lærling/kursist eller skole.

Hold dig opdateret om dette emne ved at klikke på 'Abonnér på denne side' i højre side. 

Fagligt efterslæb og supplerende skoleundervisning

Dette afsnit er sidst redigeret den 30. juni 2021

Reglerne om supplerende skoleundervisning som følge af fagligt efterslæb er videreført i bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever og lærlinge på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19, som træder i kraft den 30. juni 2021.

Bekendtgørelsen indeholder følgende:

Institutionen kan tilbyde supplerende skoleundervisning på henholdsvis GF2 og hovedforløbet:

 • Op til 2 kalenderuger for eleverne og lærlingene på holdGF2 ud fra en konkret vurdering af, at eleverne og lærlingene på holdet skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb. Varigheden af elevernes og lærlingens GF2 må ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.
 • Op til 4 kalenderuger for den enkelte elev eller lærlingGF2 ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven eller lærlingen skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb. Varigheden af elevens eller lærlingens GF2 må ikke forlænges ud over den 15. september 2021.
 • Op til 5 kalenderuger for den enkelte elev eller lærling på et hovedforløb. Dette vil være ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven eller lærlingen ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i sidste skoleperiode til at kunne blive indstillet til og bestå den afsluttende prøve. Elevens uddannelsestid må ikke forlænges ud over den 15. september 2021.
 • NYT: Op til 1 kalenderuge for den enkelte elev eller lærling på et hovedforløb. Dette vil være ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven eller lærlingen ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i skoleperioderne. Elevens eller lærlingens uddannelsestid skal afsluttes senest den 31. december 2021.

For elever og lærlinge med uddannelsesaftale gælder det fortsat, at det faglige udvalg skal godkende forlængelse af uddannelsestiden iht. § 59 i erhvervsuddannelsesloven, og at elev eller lærling og virksomhed skal forlænge uddannelsesaftalen. Hvis parterne ikke aftaler en forlængelse af uddannelsesaftalen, skal eleven eller lærlingen optages i skoleoplæring dagen efter aftalens udløb, og til og med den afsluttende prøve.

 

Mundbind og visir

Denne side er sidst redigeret den 3. februar 2022

Der er ikke længere krav til at elever, kursister og deltagere på ungdoms- og voksenuddannelserne skal bære mundbind eller visir indendørs på institutionen.

Krav om coronapas

Dette afsnit er sidst redigeret den 3. februar 2022

Der er ikke længere krav om fremvisning af coronapas på ungdoms- og voksenuddannelser.

Midler der kan tages i brug i forhold til prøver

Dette afsnit er sidst redigeret 21. januar 2022

Det følger af eud-nødbekendtgørelsen, at institutionen under de helt ekstraordinære forhold, som følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, skal udfolde enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, på i videst muligt omfang at afbøde de afledte virkninger på elevernes gennemførelse af erhvervsuddannelserne, herunder svendeprøver og andre afsluttende prøver, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Det betyder, at nedenstående tiltag for afsluttende prøver/svendeprøver undtagelsesvist finder anvendelse. Kontakt Industriens Uddannelser hvis det vurderes, at et af nedenstående tiltag er nødvendige.

 • Fravigelse af regler om en prøves tilrettelæggelse, som kan være:
  • Regler om gruppeprøver.
  • Beslutning om aflysning af prøve og ophøjelse af standpunktskarakter til prøvekarakter i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet under skolelukningen.
  • Regler om den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer, hvilket kræver at det faglige udvalg inddrages.
 • Udskydelse af afsluttende prøver/svendeprøver
  • Institutionen kan beslutte, at udskyde en afsluttende prøve/svendeprøve og i dette tilfælde kan virksomheden og elev eller lærling, aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt, hvis de kan opnå enighed herom,
 • Udstedelse af administrativt bevis
  • Hvis en afsluttende prøve udskydes, kan det faglige udvalg for den enkelte uddannelse beslutte, at der kan udstedes et administrativt bevis til eleven eller lærlingen, hvis vedkommende har mindre end tre måneder tilbage af uddannelsen og hvis der foreligger en erklæring om oplæring.

Optagelse i skoleoplæring

Dette afsnit er sidst redigeret 21. januar 2022

Elever og lærlinge kan optages i skoleoplæring:

 • Institutionen optager eleven eller lærling i skoleoplæring, hvis den afsluttende prøve/svendeprøve udskydes, og eleven eller lærlinge ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis.
 • Reglen om skoleoplæring gælder for uddannelser, der efter de almindelige regler udbydes med skoleoplæring.
 • Institutionen kan under ekstraordinære forhold optage elever og lærlinge i skoleoplæring på uddannelser, der normalt ikke udbydes med skoleoplæring, hvos dette institutionen har praktisk mulighed herfor.
 • Institutionen kan optage eleven eller lærlingen i skoleoplæring, hvis vedkommende ikke har kunnet påbegynde eller afslutte et oplæringsophold i udlandet.
 • Fristen for påbegyndelse i skoleoplæring beregnes fra det tidspunkt, hvor eleven eller lærlingen skulle have aflagt en planlagt grundforløbsprøve.