Klager over afslag på optagelse til eller udmeldelse af skolepraktik

Klager over afslag på optagelse til eller udmeldelse af skolepraktik

Elevens oplysninger

Udfyldes xx-xx-xxxx
Her skal du skrive elevens e-mailadresse (modtager kopi af ansøgning)

Kontaktperson på erhvervsskolen

Her kan du skrive skolens kontaktpersons e-mailadresse (modtager kopi af ansøgning)

Vedhæftede dokumenterNotater fra møder, advarsler, dokumentation for partshøring mv.