Overenskomster i industrien

Industriens Uddannelser vejleder ikke om løn og ansættelsesvilkår. Kontakt i stedet arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisationerne på området.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) foretager udbetalinger til arbejdsgivere, der har lærlinge under uddannelse. Se mere her.

Den løn, som virksomheden skal betale til lærlingen under praktik- og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen, jf. Erhvervsuddannelseslovens §55, stk. 1.

Lønnens størrelse er reguleret i områdets overenskomst, jf. Erhvervsuddannelseslovens §55, stk. 2.

Nedenfor finder du nogle af de mest udbredte overenskomster inden for industrien: