Tilskudsordninger

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) foretager udbetalinger til arbejdsgivere, der har lærlinge under uddannelse.

Der skal søges direkte via VIRKs hjemmeside og herunder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og vær opmærksom på, at der er frister som skal overholdes.

Lønrefusion

Der kan søges udbetaling efter fastsatte satser, når lærlingen er på skoleophold som led i sin erhvervsuddannelse. Der kan søges højere satser for voksne lærlinge.

Løntilskud

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med lærlinge, der tidligere har mistet deres praktikplads uden selv at være skyld i det, kan søge om at få løntilskud, når lærlingen er i praktik.

Virksomheder, der har indgået nye uddannelsesaftaler i løbet af 2020, kan få dækket op til 90 pct. af lønudgifterne. Denne tilskudsmulighed er et resultat af trepartsaftalen, som arbejdsmarkedets parter indgik i maj 2020 i forbindelse med coronavirus/covid-19. Læs mere her

Transporttilskud

Der kan søges tilskud til lærlingens transport under skoleophold.

Udstationering

Hvis lærlingen udstationeres i udlandet i mindst en måned, kan der søges om forskellen mellem den danske og udenlandske løn.

Lærlinge over 25 år

Læs mere om de særlige tilskudsordninger til virksomheder, der ansætter lærlinge over 25 år på star.dk eller på jobnet.dk.
Du kan også læse mere vedrørende lønrefusion og befordringstilskud for voksne lærlinge.

Praktikbonus 

Virksomheder kan få praktikbonus, hvis disse to kriterier er opfyldt:
- Virksomheden har opfyldt eget mål for elevpoint i indeværende år
- Virksomheden har haft flere helårselever i indeværende år sammenlignet med virksomhedens gennemsnitlige antal helårselever de seneste tre år.

Praktikbonussen udgør op til 25.000 kr. pr. helårselev. Læs mere i denne pjece om Praktikplads-AUB.

Fordelsbonus

Virksomheder kan få Fordelsbonus, hvis de ansætter elever fra fordelsuddannelser. Der gives op til 5.000 kr. pr. helårselev, og virksomheden får automatisk bonussen beregnet, hvis den er berettiget til det.

Bemærk, at listen over fordelsuddannelser kan ændre sig fra år til år.
Se industriens fordelsuddannelserne for 2020 her.