Tilskudsordninger

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) foretager udbetalinger til arbejdsgivere, der har lærlinge under uddannelse.

Der skal søges direkte via AUBs hjemmeside, og vær opmærksom på, at der er frister som skal overholdes.

Lønrefusion

Der kan søges udbetaling efter fastsatte satser, når lærlingen er på skoleophold som led i sin erhvervsuddannelse. Der kan søges højere satser for voksne lærlinge.

Løntilskud

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med lærlinge, der tidligere har mistet deres praktikplads uden selv at være skyld i det, kan søge om at få løntilskud, når lærlingen er i praktik.

Transporttilskud

Der kan søges tilskud til lærlingens transport under skoleophold.

Udstationering

Hvis lærlingen udstationeres i udlandet i mindst en måned, kan der søges om forskellen mellem den danske og udenlandske løn.

Lærlinge over 25 år

Læs mere om de særlige tilskudsordninger til virksomheder, der ansætter lærlinge over 25 år på star.dk eller på jobnet.dk.
Du kan også læse mere vedrørende lønrefusion og befordringstilskud for voksne lærlinge.

Praktikbonus i 2017

Virksomheder, der vælger at uddanne ekstra elever i 2017 i forhold til de tre seneste år, får udbetalt en praktikbonus på op til 15.000 kr. pr. helårselev. Virksomheden vil få bonussen automatisk udbetalt. Praktikbonussen beregnes og udbetales første gang i 2018. Se mere information hos DA her.

Fordelsbonus

Virksomheder, der i 2017 eller senere har påbegyndt en uddannelsesaftale med en elev på en fordelsuddannelse, kan få udbetalt op til 5.000 kr. pr. praktikårselev i fordelsbonus, hvis uddannelsen ved udgangen af året lever op til kriterierne for at være en fordelsuddannelse. Virksomheden vil automatisk få bonussen beregnet og udbetalt medio 2018, hvis de er berettiget til det. Se mere information hos DA her.