Elever på skoleophold

Dette afsnit er sidst redigeret 13. januar 2021.

Alle ungdomsuddannelser må ikke modtage elever til undervisning med fysisk fremmøde. Der skal i stedet gennemføres nødundervisning i form af fjernundervisning. Dette gælder til og med 7. februar 2021. 

Disse grupper er ikke omfattet af lukningen:

  • Elever på FGU, herunder elever på de ophørte uddannelsesformer erhvervsgrunduddannelse, produktionsskoleuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse
  • Elever, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen

Praktisk orienteret undervisning:

  • Skolerne er kun åbne for praktisk orienterede aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med konkret prøveforberedelse og prøveafvikling, dvs. ikke for almindelig undervisning i det pågældende fag.