Udbud af AMU

 Dette afsnit er sidst redigeret 16. december 2020.

Alle arbejdsmarkedsuddannelser må ikke modtage kursister med fysisk fremmøde.

Disse grupper er ikke omfattet af lukningen

  • Kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.