AMU

Dette afsnit er sidst redigeret 3. april 2021.

Fra og med 6. april 2021 gælder følgende i hele landet med undtagelse af enkelte kommuner.

Åbent for 50 pct. fremmøde

 • Afgangselever
 • Ikke-afgangselever

Åbent for fuldt fremmøde

 • Ledige AMU-kursister
 • Kursister, når de deltager i ikke-aflyste prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på institutionen.
 • Deltagere i certifikatuddannelser samt følgende deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser:
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche- og myndighedscertifikat).
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring, og som er omfattet fælles kompetencebeskrivelse nr. 2679 godkendt i med-før af lov om arbejdsmarkedsuddannelser.
  • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varig-hed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

Særligt for enkelte kommuner

Bornholm

 • Voksenuddannelser herunder AMU er åbent med fuldt fremmøde.

Brøndby og Høje-Taastrup

 • Afgangselever skal have fjernundervisning.
 • Ikke-afgangselever skal have fjernundervisning.
 • Ledige AMU-kursister skal have fjernundervisning.

Ishøj og Vallensbæk

 • Afgangselever skal modtages med 50 pct. fremmøde.
 • Ikke-afgangselever skal have fjernundervisning.
 • Ledige AMU-kursister skal modtages med 50 pct. fremmøde.

Definitioner

Afgangselever på voksenuddannelser:

 • Afgangselever i AMU er kursister og deltagere, som forventes at afslutte deres kursus eller forløb inden 1.8.2021

Fremmøde:

50 pct. fremmøde betyder, at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for kursister og deltagere på hver geografisk lokalitet af institutionerne, ikke må overstige 50 pct. fremmøde.

Hver kursist og deltager må fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen, når der ses bort fra weekender og helligdage, hvorefter kursisten og deltageren er omfattet af lukningen i fem sammenhængende undervisningsdage.