Elever på skoleophold

Dette afsnit er sidst redigeret 20. maj 2021.

Fra og med 21. maj 2021 er der fuldt fremmøde for alle elever på erhvervsuddannelserne, medmindre der er tale om en lokal nedlukning.

Det fulde fremmøde er under forudsætning af, at gældende retningslinjer, herunder sundhedsfaglige anbefalinger kan overholdes. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan nødundervisningsreglerne tages i brug.

Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning, herunder for eksempel ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed.