Elever på skoleophold

Dette afsnit er sidst redigeret 3. april 2021.

Fra og med 6. april 2021 gælder følgende i hele landet med undtagelse af enkelte kommuner.

Åbent for 50 pct fremmøde

 • Afgangselever
 • Ikke-afgangselever

Åbent for fuldt fremmøde

 • Deltagelse i ikke-aflyste prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på institutionen.
  • Grundforløbsprøver
  • Prøver i certifikatfag
  • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
  • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.
 • Deltagelse i certifikatfag og certifikatlignende fag.
 • Praktisk undervisning pga. afsluttende prøve inden 1. august 2021

Særligt for enkelte kommuner

Bornholm

 • Ungdomsuddannelser er åbent med fuldt fremmøde.

Brøndby og Høje-Taastrup

 • Afgangselever skal have fjernundervisning og udendørs undervisning 1 dag om uge.
 • Ikke-afgangselever skal have fjernundervisning og udendørs undervisning 1 dag om uge.
 • Elever med deltagelse i certifikatfag skal modtage fjernundervisning.
 • Elever må ikke modtages til praktisk undervisning på institutionen.

Ishøj og Vallensbæk

 • Afgangselever skal modtages med 50 pct. fremmøde.
 • Ikke-afgangselever skal have fjernundervisning og udendørs undervisning 1 dag om uge.
 • Deltagelse i certifikatfag er åbent med 100 pct. fremmøde.
 • Praktisk undervisning pga. svendeprøve inden 1. august 2021 er åbent med 50 pct. fremmøde.

Definitioner

Afgangselever på ungdomsuddannelser:

 • Elever på GF2, herunder ophold på kostafdeling.
 • Elever der forventes at afslutte sidste del af deres hovedforløb inden 1. august 2021.
 • Elever på FGU som ifølge uddannelsesplanen forventes at afslutte uddannelsen inden 1. august 2021

Fremmøde:

50 pct. fremmøde betyder, at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for elever på hver geografisk lokalitet af institutionerne, ikke må overstige 50 pct. fremmøde.

Hver elev må fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen, når der ses bort fra weekender og helligdage, hvorefter eleven er omfattet af lukningen i fem sammenhængende undervisningsdage.