Fagligt efterslæb og supplerende skoleundervisning

Dette afsnit er sidst redigeret den 31. marts 2021

Fra 31. marts 2021 er det muligt for institutionerne at tilbyde supplerende skoleundervisning på grundforløb 2 og hovedforløbet, hvis institutionen vurderer, at eleverne skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb.

Supplerende skoleundervisning på grundforløb 2

  • Op til to kalenderuger for eleverne på hold
  • Op til fire kalenderuger for den enkelte elev

Den supplerende skoleundervisning på grundforløb 2 skal ske ud fra en konkret vurdering af, at eleverne på holdet, henholdsvis den enkelte elev, skal indhente et væsentlig fagligt efterslæb.

Varigheden af elevernes GF2 må ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.

Supplerende skoleundervisning for den enkelte elev på hovedforløbet

  • Op til fem kalenderuger for den enkelte elev

Den supplerende skoleundervisning på hovedforløbet skal ske ud fra en vurdering af, at at eleven ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i sidste skoleperiode til at kunne blive indstillet til og bestå den afsluttende prøve.

Elevens uddannelsestid må ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.

Elever med uddannelsesaftale
For elever med uddannelsesaftale er det en forudsætning for den supplerende skoleundervisning, at det faglige udvalg godkender forlængelse af elevens uddannelsestid, og at eleven og praktikvirksomheden aftaler en forlængelse af elevens uddannelsesaftale. De faglige udvalg skal træffe afgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 59.

Hvis elevens uddannelsesaftale ikke forlænges tilstrækkeligt, optages eleven i skolepraktik eller ekstraordinær skolepraktik i den del af perioden med den supplerende undervisning, for hvilken uddannelsesaftalen ikke er forlænget, og til og med den afsluttende prøve. Eleven kan dog kun optages i ekstraordinær skolepraktik indtil den 15. juli 2021. Eleven påbegynder skolepraktik dagen efter, at elevens uddannelsesaftale udløber.