Fagligt efterslæb og supplerende skoleundervisning

Dette afsnit er sidst redigeret den 30. juni 2021

Reglerne om supplerende skoleundervisning som følge af fagligt efterslæb er videreført i bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19, som træder i kraft den 30. juni 2021.

Bekendtgørelsen indeholder følgende:

Institutionen kan tilbyde supplerende skoleundervisning på henholdsvis GF2 og hovedforløbet:

  • Op til 2 kalenderuger for eleverne på holdGF2 ud fra en konkret vurdering af, at eleverne på holdet skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb. Varigheden af elevernes GF2 må ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.
  • Op til 4 kalenderuger for den enkelte elevGF2 ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb. Varigheden af elevens GF2 må ikke forlænges ud over den 15. september 2021.
  • Op til 5 kalenderuger for den enkelte elev på et hovedforløb. Dette vil være ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i sidste skoleperiode til at kunne blive indstillet til og bestå den afsluttende prøve. Elevens uddannelsestid må ikke forlænges ud over den 15. september 2021.
  • NYT: Op til 1 kalenderuge for den enkelte elev på et hovedforløb. Dette vil være ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i skoleperioderne. Elevens uddannelsestid skal afsluttes senest den 31. december 2021.

For elever med uddannelsesaftale gælder det fortsat, at det faglige udvalg skal godkende forlængelse af uddannelsestiden iht. § 59 i erhvervsuddannelsesloven, og at elev og virksomhed skal forlænge uddannelsesaftalen. Hvis parterne ikke aftaler en forlængelse af uddannelsesaftalen, skal eleven optages i skolepraktik dagen efter aftalens udløb, og til og med den afsluttende prøve.