Krav om mundbind eller visir på uddannelsesinstitutioner

Denne side er sidst redigeret den 15. april 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på børne- og undervisningsområdet i forbindelse med håndtering af covid-19.

Fra 15. april 2021 skal personer på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v.

Kravet gælder for følgende personer

 • Elever, kursister og deltagere, medmindre de
  • deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.,
  • alene er sammen med elever, kursister og deltagere fra deres stamklasse eller -hold eller på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende, eller
  • aflægger prøve.
 • Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere og besøgende ikke har adgang. 1. pkt. finder ikke anvendelse for lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.

Uddannelsesinstitutioner kan bortvise elever, kursister, deltagere, oplægsholdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende uddannelsesinstitution, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Personalet og andre personer tilknyttet uddannelsesinstitutionen på forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser, har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v.

Undtagelser for krav om mundbind og visir

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.