Krav om test for covid-19

Dette afsnit er sidst redigeret den 22. maj 2021

Hvem skal lade sig teste

Det er en betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på en institution m.v., at elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende ved samt andre personer med tilknytning til ungdoms- og voksenuddannelser, har ladet sig teste for covid-19.

Dette gælder ikke ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.

Testkravet gælder også for censorer og skuemestre, der bedømmer ved svendeprøver.

Omfanget af test

Det skal kunne dokumenteres, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt testresultat.

For censorer og skuemestre kan der være tale om at én test er tilstrækkelig, såfremt deres tilstedeværelse ved svendeprøven højst tre dage i træk.

Typer af test

  • PCR-test
  • Antigentest (hurtigtest)

Undtagelser til kravet om test

Krav om test gælder ikke for elever/kursister/deltagere, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen der,

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,
  • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt
  • kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis, eller
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Skolen/institutionen skal foretage en samlet vurdering af, om en elev/kursist/deltager, ansat eller besøgende kan undtages.

Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven/ kursisten/deltageren, den ansatte eller den besøgende til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring.

Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at institutionen kan vurdere, om eleven/kursisten/deltageren, den ansatte eller den besøgende skal undtages test.