Krav om test for covid-19

Dette afsnit er sidst redigeret den 3. april 2021

Hvem skal lade sig teste

Det er en betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på en institution m.v., at elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende ved samt andre personer med tilknytning til ungdoms- og voksenuddannelser, har ladet sig teste for covid-19.

Dette gælder ikke ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.

Omfanget af test

Det skal kunne dokumenteres, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt testresultat.

Typer af test

  • PCR-test
  • Antigentest