Svejsecertifikater der udløber

Dette afsnit er sidst redigeret 5. maj 2021

Dispensation i forbindelse med coronasituationen

Påtegning
Certifikater skal under normale forhold påtegnes af arbejdsgiver mindst hver sjette måned. På grund af coronasituationen er fristen forlænget med tre måneder. Der kan derfor nu gå ni måneder fra seneste påtegning.

Fornyelse
Certifikater der udløber efter 11. marts 2020 og frem til 30. september 2020 kan fornyes som om disse ikke havde overskredet udløbsdatoen.

Efter 30. september 2020 gælder det, at certifikater kan fornyes op til tre måneder efter den påtrykte udløbsdato. Certifikater, hvor udløbsdatoen ligger mere end tre måneder, tilbage kan ikke fornyes.

I situationer hvor der pga. af særlig travlhed på den certificerende skole ikke er mulighed for at gennemføre certificering inden for den angivne frist, henvises til de øvrige godkendte skoler.

Anvendelse af et udløbet certifikat beror på en konkret vurdering af de involverede parter virksomhed/myndighed/bygherre.

Ophør af dispensationsordning

Ovenstående dispensationsordninger ophører pr. 30. sept. 2021

  • Det betyder at en person, der møder op til en fornyelse senest den 30. september 2021 med et udløbet certifikat (højst 3 mdr.) kan gennemføre en prøve (recertificere)
  • Det betyder at en person, der møder op til fornyelse den 1. oktober 2021 med et udløbet certifikat ikke kan gennemføre en prøve, men skal betragtes som nycertificerende.