Svejsecertifikater der udløber

Dette afsnit er sidst redigeret 5. maj 2021

Dispensation i forbindelse med coronasituationen

Påtegning
Certifikater skal under normale forhold påtegnes af arbejdsgiver mindst hver sjette måned. På grund af coronasituationen er fristen forlænget med tre måneder. Der kan derfor nu gå ni måneder fra seneste påtegning.

Fornyelse
Certifikater der udløber efter 11. marts 2020 og frem til 30. september 2020 kan fornyes som om disse ikke havde overskredet udløbsdatoen.

Efter 30. september 2020 gælder det, at certifikater kan fornyes op til tre måneder efter den påtrykte udløbsdato. Certifikater, hvor udløbsdatoen ligger mere end tre måneder, tilbage kan ikke fornyes.

I situationer hvor der pga. af særlig travlhed på den certificerende skole ikke er mulighed for at gennemføre certificering inden for den angivne frist, henvises til de øvrige godkendte skoler.

Anvendelse af et udløbet certifikat beror på en konkret vurdering af de involverede parter virksomhed/myndighed/bygherre.

Læs mere her