Klage over anerkendelse af praktiske kompetencer vedr. EUV

Reglerne fremgår af Erhvervsuddannelseslovens § 66z samt Hovedbekendtgørelsens § 139, stk. 6. Klagefristen er to uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.
Skolen har pligt til at vejlede eleven om klagemuligheden, og eleven klager direkte til skolen.

Hvis skolen fastholder den oprindelige afgørelse skal skolen videregive klagen til Industriens Uddannelser på jura@iu.dk, og ikke via det lokale uddannelsesudvalg.