Klage over optagelse til eller ophør af skolepraktik

Reglerne fremgår af Erhvervsuddannelseslovens § 66j.

Klagefristen er én uge efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

Skolen har pligt til at vejlede eleven om klagemuligheden, og eleven klager direkte til skolen.
Hvis skolen fastholder den oprindelige afgørelse skal skolen videregive klagen til Industriens Uddannelser på jura@iu.dk, og ikke via det lokale uddannelsesudvalg.