Øvrige vilkår

  • Det er virksomheden, der vælger kørelærer
  • Hvis uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven, er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse
  • Hvis uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side, er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold, når uddannelsesaftalen indgås