Rammer for erhvervelse af kørekort

Eleven skal inden aflæggelse af prøve i trin 1 eller den afsluttende eksamen (svendeprøve), have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende myndighedsregler for erhvervelse af kørekort. Det faglige udvalg træffer de fornødne afgørelser om kørekort og underretter skolen. Eleven skal begynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter lærlingen er fyldt 18 år.

Det anbefales, at køreundervisningen tidligst begynder efter prøvetidens udløb.

Virksomheden er forpligtet til at betale omkostninger svarende til myndighedskravet ud fra følgende retningslinier:

  • Kørekort til motorcykel (kørekort A) betales for elever under uddannelse til motorcykelmekaniker
  • Kørekort til personbil (kørekort B) betales for elever under entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
  • Kørekort til personbil (kørekort B) betales for elever under uddannelsen til karosserismed
  • Kørekort til personbil (kørekort B) betales for elever under mekanikeruddannelsen, hvor uddannelsesforløbet udelukkende eller fortrinsvis indeholder personvognsmål i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen
  • Kørekort til lastvogn (kørekort C) betales for elever, hvor uddannelsesforløbet udelukkende eller primært indeholder lastvognsmål i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen. I uddannelsesforhold, hvor eleven i sjældne tilfælde er beskæftiget med fejlfinding og reparation, og hvor der indgår nogle få lastvognsmål, skal der tilsvarende kun erhverves B-kørekort. Hvis elevens uddannelsesforløb udelukkende eller primært består af lastvognsmål, er parterne i uddannelsesforholdet forpligtet til at betale omkostninger til erhvervelse af som minimum C-kørekort. Herudover kan parterne ved uddannelsesaftalens indgåelse træffe aftale om behovet for at tage supplerende C/E-kørekort eller alternativt et D-kørekort.
  • For både kategori A, B, C, D og E, betaler arbejdsgiver i øvrigt for lægeattest og prøvegebyr til den første teoretiske og praktiske køreprøve