Plastmager

Pris for svendeprøve og uddannelsesbevis

 

Uddannelse Medlem af* Ikke medlem
Plastmager - termoplast 1650 kr.  3300 kr.
Plastmager - hærdeplast 1650 kr.  3300 kr.
Plastspecialist 1145 kr.  2385 kr.

 

DI - Dansk Industri

Kontakt

Thomas Jensen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 89

Mobil

20 31 97 90

E-mail

tje@iu.dk

Karen Juul Thomsen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 71

Mobil

22 93 29 98

E-mail

kjt@iu.dk