At være skuemester

Udpegning af skuemestre og ophør af skuemesterhvervet

Som skuemester er du udpeget af organisationerne bag det faglige udvalg, fordi du har indsigt i og tilknytning til uddannelsens fagområde samt kendskab til branchens situation og behov.

Som udgangspunkt fortsætter du som skuemester, til du bliver afbeskikket. Hvis du ophører med at have tilknytning til faget på grund af eksempelvis pension eller anden beskæftigelse, bedes du gøre Industriens Uddannelser opmærksom på dette, da skuemesterhvervet i disse tilfælde som udgangspunkt ophører efter et år.

Indkaldelse til bedømmelse

Du og den anden skuemester bliver typisk indkaldt en måned inden svendeprøven. I vil repræsentere henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden.
Industriens Uddannelser sender efterfølgende en liste med navne på eleverne, deres praktikvirksomheder og dato, tid og sted for prøven.

Skolen vil forsyne dig med materiale, som har betydning for, at du kan bedømme prøven. Kontakt skolen, hvis du ikke modtager dette i så god tid inden prøven, at du kan nå at sætte dig ind i materialet. Er du i tvivl om noget, så kontakt den anden skuemester, skolen eller eksaminator inden prøven.

Inhabilitet

Som skuemester må du ikke have arbejdsmæssig, personlig eller slægtsmæssig relation til en af eleverne. Har du dette, skal du kontakte Industriens Uddannelser hurtigst muligt.

Sygdom

Hvis du bliver syg op til dagen, kan du ringe til Industriens Uddannelser. Hvis du bliver syg på dagen, skal du ringe til skolen.

Neutral adfærd

Det er vigtigt, at du fremstår neutral i din rolle som skuemester. Hvis du f.eks. viser uenighed, begejstring eller irritation, kan det virke distraherende. Det er også en god idé at sætte telefonen på lydløs, så du ikke kommer til at forstyrre bedømmelsen. Husk også, at nogle elever kan blive forvirret, hvis du har logoer fra din arbejdsplads på tøjet.

Mødetid

Du skal møde på skolen i god tid, så du kan nå at finde det rigtige lokale samt veksle et par ord om dagens forløb med den anden skuemester og eksaminator. Det kan f.eks. være, at I skal aftale, hvornår det er passende, at du stiller spørgsmål til eksaminanden. I skal også orientere jer i de lokaler, prøven foregår i, og sikre at maskiner og andet udstyr er til rådighed.

Honorarregler

I forbindelse med bedømmelse af svendeprøver ydes der honorar til dig som skuemester og godtgørelse af udgifter til rejser og ophold. Du kan læse mere om retningslinjerne for udbetaling af honorar her. Reglerne kan også oplyses ved henvendelse til Industriens Uddannelser.

Læs mere i den generelle skuemestervejledning