Industrioperatører

Industrioperatør hos Frese

Skema 1 er et hjælpeskema til censor, som giver et overblik over svendeprøven. Skemaet er opdelt i fire emner:

  • Produktion og dokumentation
  • IT - Flow
  • Samarbejde og selvstændighed
  • Kvalitet

Censor noterer ud fra hvert emne, om eleven lever op til de kompetencemål, der er beskrevet i skemaet.

Skema 2 er et hjælpeskema til censor, som beregner den samlede karakter for den enkelte elev. Skemaet udfyldes med en karakter for hver enkelt skriftlige opgave.   

Skema 3 er en tjekliste, som censor løber igennem efter svendeprøven og vender med faglærerne, hvis der er punkter på listen, som ikke er opfyldt. 

Skemaerne scannes ind til Team Svendeprøver svendeprover@iu.dk.

Hent skemaerne

Skema 1 og 3

Skema 2

Kontakt

Jonas Steen Andersen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 53

Mobil

51 96 53 33

E-mail

jsa@iu.dk