Skuemestersemniar 2019

Skrives med bindestreg: 123456-1234
Vejnavn og husnr.
Transportudgifter


(vejnavn, husnr, postnr. og by)
Oplyste kørte km
Godtgørelse i kr.

Beløbet beregnes ud fra en km-sats på 3,56 kr. pr. kørt kilometer.

Placering og dato på skuemesterseminar
Fx. broafgift mv.