Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Erhvervsuddannelser med talentspor

Talentsporet indeholder samme grund- og erhvervsfaglige fag og har samme varighed som den ordinære EUD. Forskellen på talentsporet og den ordinære EUD er, at elever på talentsporet har hovedparten af deres fag på højere niveauer end det ordinære EUD-spor.

Hvilke fag talenteleverne skal tage på højere niveau er på forhånd defineret af det faglige udvalg. Det betyder, at der stilles skærpede krav til elevernes bredde og dybde af kompetencer i hovedparten af fagene. Formålet med talentsporet er netop at udfordre engagerede og talentfulde elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Inden for industriens område kan du vælge talentspor på følgende uddannelser/specialer:


Du kan se indholdet i talentsporene i uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.