Individuel kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering (IKV) i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er en vurdering af det, du kan. Du får vurderet, om det du kan, svarer til det, du kunne have lært på et eller flere AMU-kurser. Hvis det er tilfældet, kan du få et AMU-uddannelsesbevis.

På den måde får kan du få papir på det, du kan, også selv om du har lært det på andre måder end ved at gå i skole.

Sådan får du en IKV

Hvis du ønsker en individuel kompetencevurdering, skal du henvende dig til en uddannelsesinstitution.

Vurderingen sker i et forløb, der er tilrettelagt for dig, og det foregår hos en godkendt udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser. En AMU-lærer foretager vurderingen.
Til vurderingen skal du som regel løse forskellige opgaver. Det er ofte praktiske opgaver, der skal løses sammen med andre deltagere. Når du løser opgaverne, kan læreren vurdere dine realkompetencer.

Papir på dine kompetencer

Hvis læreren anerkender dine realkompetencer, udsteder uddannelsesstedet et AMU-uddannelsesbevis. Der kan udstedes bevis for anerkendelse af såvel hele AMU-uddannelsesmål som for dele af AMU-uddannelsesmål. Hvis læreren anerkender kompetencer, der svarer til dele af et uddannelsesmål, kan du få et kompetencebevis.

Beviserne dokumenterer din kompetence i hele landet. De kan bruges som afsæt for voksen- og efteruddannelse i AMU, hvor uddannelsen bliver tilpasset til de kompetencer, du har fået vurderet og anerkendt. De kan også bruges i forbindelse med videre uddannelse til for eksempel faglært eller i forbindelse med jobudvikling eller jobsøgning.

Kilde: Undervisningsministeriet