Priser

Der opkræves betaling ved deltagelse i AMU-kurser.

Taksten for AMU-kurser pr. deltager pr. dag er normalt 118 kr. eller 190 kr. afhængigt af kurset. Det gælder ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse, der ikke har brugt den de sidste fem år. Derudover kan der være en tillægspris på op til 140 kr., hvis undervisningen skal tilrettelægges i weekenden eller på et skiftehold.

Der kan ydes VEU-godtgørelse svarende til 100% af højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. VEU-godtgørelse i 2018 er på 4.300 kr. om ugen.
Der kan også ydes tilskud til transport og eventuelt kost og logi. Læs mere om satser og tilskudsregler på www.veug.dk