FKB 2228 Metrologi i metalindustrien

Prøvenr Måltitel
48923 Måleteknik for operatører
48923A Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj
48923B Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj