FKB 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler

Prøvenr Måltitel
40443 Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri
44229 HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
48475 Opdatering af HACCP/egenkontrol
48496 Kvalitetsvurdering af fisk
48499 Håndfiletering af fisk
49493 Fremmedlegemer i fødevareproduktion
49535 Betjening af udstyr i fiskemel - og fiskeindustrien 1
49535 A Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1A
49535 B Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1B
49536 Betjening af udstyr i fiskemel - og fiskeindustrien 2 
49536 A Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2A
49536 B Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2B
49543 ATEX - for operatører i procesindustri 
49585 Anvendt bryggeriteknik for operatører