FKB 2266 Arbejdets organisering ved produktion i industrien

Prøvenr. Måltitel
40655 Selvevaluering i praksis
40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører
43938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
43939 Systematisk problemløsning for operatører
43942 Kanban-styring for operatører
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45363 Kunde/leverandørforhold for operatører
45368 Værdibaserede arbejdspladser
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
47085 Lean support i produktionen
47371 Lean Flow to Line for operatører
47372 Anvendelse standardiseret arbejde for operatører
47373 Praktisk problemløsning for operatører
47392 Auditforståelse i en produktionsvirksomhed
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan
48005 Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder
48073 Introduktion til arbejde iht. DS/EN 13814-2:2019
48074 Kommunikation om kvalitet i virksomheder
48244 ESD sikring for operatører
48395 Etablering af teams 
48756 Safety Passport - Industri- og procesanlæg
48881 Sundhed for operatører i industrien
49086 Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen
49184 Innovation i produktionen 
49250 Kvalitetsmodeller i industrien
49251 Håndtering af ensidigt gentaget arbejde
49254 Forebyggelse af fejl i produktionenr
49259 Kommunikation i teams
49262 Brug af lean i teams
49263 Intro til digitalisering - i produktionen
49264 Tavlemøder
49265 Håndtering af uheld og ulykker
49266 Forretningsforståelse i produktionen
49376 Samarbejde i teams
49377 Sikker adfærd i produktionen industrien
49378 Teamkoordinator rollen
49379 Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
49382 Udvikling af teams
49383 Operatørstyret optimering af vedligeholdet
49384 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
49428 Omstillingseffektivisering for operatører 
49430 Kvalitetsstyring i virksomheder
49589 Intro til Lean
49639 Styring af aktiver for operatører i industrien
49643 Digitalisering i produktionen