FKB 2273 Automatik- og procesteknisk område

Prøvenr. Måltitel
40894 Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation
41267 Procesanlæg introduktion, regulator og målekreds
41354 Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces
42872 Procesanlæg, instumentering tryk/temperatur
42874 Procesanlæg, instrumentering niveau/flow
44505 Fieldbussystemer progr.fejlf. og idriftsætning
44637 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg
44638 PLC programmering af kombinatoriske styringer
44641 PLC programmering, styringer med analoge signaler
44659 Systematisk vedligehold på automatiske maskiner
44663 Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner
47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow
47768 Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg
47905 Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg
47906 Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner
48117 Automatiske anlæg, basis automation
48119 Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb
49399 El-introduktion for reparatører 1, el-lære
49415 El-introduktion for reparatører 2, relæteknik
49416 Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik
49417 Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding
49418 Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding
49419 Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motorer
49420 Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding
49421 Automatiske anlæg 3-1, PLC, følere og vision
49422 Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding
49423 Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer
49424  Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding