FKB 2708 Klimateknisk område

Prøvenr Måltitel
44555 Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg
44988 Klimatekniske målinger og komponenter
44990 Klimateknik, service og drift
44997 Indregulering af ventilations- og klimaanlæg
48177 Måling af termisk, atmosfærisk & akustisk indeklima