FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter

Prøvenr. Måltitel
40919 Kvalitetskontrol for medicooperatører
49284 Medicinalindustriel produktion GMP1
49293 GMP i praksis GMP 2
49319 GMC "brush up", GMP 3 
49323 Fremstilling af sterile lægemidler
49324 Fremstilling af sterile batch, Steril 2
49325 Betjening af procesanlæg under GMC og ISOregler
49537 GMP regler, medico og fødevarer
49538 GMP facility design og kontrol af GMP
49539 Laboratoriekendskab, medico og fødevarer
49540 Maskinkendskab og -betjening, medico og fødevarer
49541 Kvalificering og validering, medico og fødevarer
49542 Produktionshygiejne, medico og fødevarer