Stålsvejsning

Om skolecertificering i stålsvejsning

Udstedelse af stålsvejsepas/certifikater finder sted i henhold til

  • DS 322: Certificering af svejsere
  • SBC 244 Særlige bestemmelser for certificering (ikrafttrædelse 1. august 2014)

Svejseren ansøger ved at aflevere et udfyldt ansøgningsskema til svejsekoordinatoren. Ansøgningsskemaet bilægges kopi af relevante dokumenter såsom arbejdsgivererklæring, eventuelt svendebrev, tidligere erhvervet relevante uddannelsesbeviser samt et vellignende foto.

Eksaminering af svejsere

Ved eksaminering af svejsere til skolecertifikat skal svejserne bestå både en teoretisk og en praktisk eksaminering.
Se SBC 244 punkt 7 om eksaminering.

Ansøgning og udstedelse

Der kan ansøges om yderligere svejsecertifikater samt fornyelse af eksisterende.

Gebyrer

  • Udstedelse af svejsepasnr. inklusive første certifikat: 300 kr. 
  • Udstedelse af overskydende certifikat samt recertificering: 300 kr. 

Bemærk: Gebyret indbetales af den enkelte kursist direkte til skolen.
For kursister, der ikke består prøven, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

 

Svejsepas.dk

Certifikater administreres i svejsepas.dk. Her kan svejsere se deres certifikater, ligesom certifikaterne kan printes fra siden

Virksomheder kan underskrive certifikater, når svejseren har givet samtykke.

På siden findes en lang række instruktionsvideoer til både svejsere og virksomheder.

Brugervejledning kan downloades her, og findes i øvrigt på svejsepas.dk

Dialogmøder 

SBC 244 

SBC 244 - efter 30. september 2020

Svejsekonference 2018 

 

Svejsekonference 2019

 

Årsrapporter 2012-17

Godkendte licensskoler

 

Andre dokumenter