Automatiktekniker

Automatikteknikeren arbejder med opstilling, programmering og indkøring af automatiske anlæg. Vedligeholdelse, reparation samt forbedring og optimering på et allerede eksisterende anlæg indgår også i opgaverne for en automatiktekniker.

Uddannelsen til automatiktekniker udbydes med EUX og talentspor. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Nyttige links