Automatiktekniker

Automatikteknikeren arbejder med opstilling, programmering og indkøring af automatiske anlæg. Vedligeholdelse, reparation samt forbedring og optimering på et allerede eksisterende anlæg indgår også i opgaverne for en automatiktekniker.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser