Film- og tv-produktionstekniker

Film- og tv-produktionsteknikeren kan med sine kreative evner og faglige og tekniske indsigt planlægge audiovisuelle forløb, som f.eks. indslag, programmer eller programserier i tv eller reklamefilm, dokumentarfilm og spillefilm.

Film- og tv-produktionsteknikeren medvirker også ved den praktiske afvikling og produktion af disse opgaver.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser