Sejlmager

Sejlmager tager mål til sejl, vælger materialer og skærer sejldugen til, for til sidst at sy og svejse delene sammen til færdige sejl. Sejlmageren arbejder også med tov, wire og rigning samt udfører forskellige former for sammenføjningsteknikker. Sejlmageren udvikler i dag mange nye sejl på computeren ved hjælp af cad-software og i samarbejde med ingeniører.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser