Procesarbejder

Uddannelsen er adgangsgivende til de to procesoperatørspecialer. 

Bliv godkendt som praktiksted 

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen