Støberiassistent

En støberiassistent kan forberede og kvalitetssikre støberiprocesser under hensyn til gældende miljøbestemmelser og kan rense og efterbehandle støbte produkter samt udføre slutkontrol.

En støberiassistent kan også fremstille kerner såvel manuelt som maskinelt.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser