Støberitekniker - støbning i permante forme

En støberitekniker kan forberede og kvalitetssikre støberiprocesser under hensyn til gældende miljøbestemmelser og kan rense og efterbehandle støbte produkter samt udføre slutkontrol.

En støberitekniker med speciale i støbning i permanente forme fremstiller kerner såvel manuelt som maskinelt, og foretager smeltning af og afstøbning i ikke-jern- og stållegeringer.

En støberitekniker med speciale i støbning i permanente forme kan også betjene relevante maskiner til gennemførelse af trykstøbning samt udføre kokille støbninger.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder