Fordelsuddannelser

Industrioperatør

Fordelsuddannelser er uddannelser med gode muligheder for at få et job efter endt uddannelse og gode udsigter til at få en praktikplads i en virksomhed. Samtidig er der gevinst at hente, hvis du som virksomhed tager lærlinge inden for de fag, der er udpeget til at være fordelsuddannelser. 

Målet er, at unge og voksne, der står og skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge fordelsuddannelserne.

Det fremgår af trepartsaftalen, at regeringen og arbejdsmarkedets parter forpligter sig til gennem konkrete initiativer at understøtte en stor tilstrømning til fordelsuddannelserne, fx gennem vedvarende oplysningsarbejde over for arbejdsgiverne og eleverne.

Læs mere om baggrunden for udvælgelsen af fordelsuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fordelsuddannelser 2019

For 2019 er 30 uddannelser udpeget til at være fordelsuddannelser. Heraf er følgende ni fag på industriens område: 

Fordelsuddannelser 2018

13 uddannelser på industriens område var i 2018 udvalgt til at være fordelsuddannelser. 

Automatik- og procesuddannelsen
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Gourmetslagter
Industrioperatør
Industritekniker
Karrosseriuddannelsen
Køletekniker
Lastvognsmekaniker
Plastmager
Procesoperatør
Skibsmontør
Slagter
Smed
Værktøjsuddannelsen

Kontakt

Emil Daugaard

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 39

Mobil

60 88 28 88

E-mail

ed@iu.dk