Fordelsuddannelser

Industrioperatør

Fordelsuddannelser er uddannelser med gode muligheder for at få et job efter endt uddannelse og gode udsigter til at få en praktikplads i en virksomhed. Samtidig er der gevinst at hente, hvis du som virksomhed tager lærlinge inden for de fag, der er udpeget til at være fordelsuddannelser. 

Målet er, at unge og voksne, der står og skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge fordelsuddannelserne.

Det fremgår af trepartsaftalen, at regeringen og arbejdsmarkedets parter forpligter sig til gennem konkrete initiativer at understøtte en stor tilstrømning til fordelsuddannelserne, fx gennem vedvarende oplysningsarbejde over for arbejdsgiverne og eleverne.

Læs mere om baggrunden for udvælgelsen af fordelsuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Anne Nyegaard

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 54

Mobil

28 10 57 10

E-mail

an@iu.dk