Fordelsuddannelser

IMG 4886

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 21. november 2021 indgået en trepartsaftale, der skal mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne og sikre flere faglærte. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at fordelsuddannelsesordningen afskaffes pr. 1. januar 2022.

Undervisningsministeriet udpeger hvert år en række fordelsuddannelser, som giver økonomisk gevinst til virksomheder der tager lærlinge i faget, og hvor der er gode udsigter til at få praktikplads og siden hen job.

Fordelsuddannelser er uddannelser med gode muligheder for at få et job efter endt uddannelse og gode udsigter til at få en oplæringsplads i en virksomhed. Samtidig er der gevinst at hente, hvis du som virksomhed tager lærlinge inden for de fag, der er udpeget til at være fordelsuddannelser. 

Målet er, at unge og voksne, der står og skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge fordelsuddannelserne.

Det fremgår af trepartsaftalen, at regeringen og arbejdsmarkedets parter forpligter sig til gennem konkrete initiativer at understøtte en stor tilstrømning til fordelsuddannelserne, fx gennem vedvarende oplysningsarbejde over for arbejdsgiverne og eleverne og lærlingene.

Læs mere om baggrunden for udvælgelsen af fordelsuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside.