Analyser af kompetencebehov

Personvognsmekaniker: Tilskud til FU til kortlægning af fremtidige kompetencebehov i relation til den grønne omstilling

Formålet med projektet

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har igangsat en undersøgelse af de fremtidige kompetencebehov for personvognsmekanikere som følge af den grønne omstilling.

Undersøgelsen skal afdække:

  • Hvad vil nye teknologier og den grønne omstilling kræve af personvognsmekanikerens kompetencer? Fx el-biler, hybridbiler - og andre nye brændstofteknologier samt digitalisering og kunstig intelligens som muliggør automatiske assistentsystemer for køreren - og selvkørende biler.
  • Hvilken viden og hvilke kompetencer kræver de nye teknologier af personvognsmekanikeren?
  • Hvad skal personvognsmekanikeren kunne for at bidrage til mere miljøvenlige biler? 

I forbindelse med undersøgelsen gennemføres en række interviews med udvalgte personer, virksomheder og organisationer som har indsigt i den teknologiske udvikling inden for personbiler og viden om, hvordan udviklingen påvirker personvognsmekanikerens arbejde. 

Uddannelser 

  • Personvognsmekaniker

Fagligt udvalg bag projektet

  • Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Produktions- og montageuddannelsen: Analyse af "smart" teknologi og cyberfysiske systemer og kompetencebehov for AMU-målgruppen

Formål med projektet

Beskrivelse af projektet er på vej

 

Fagligt udvalg bag projektet

  • Industriens Fællesudvalg (IF)