Undervisningsmaterialer

Flere uddannelser: VR som undervisningselement på robotkurser

Formål med projektet

Projektet har til formål at udvikle et virtuelt undervisningselement (VR), så kursusdeltagere lærer mere i undervisningen.  

Tanken bag projektet er, at indlæringen er nemmere, når et skriftligt, teoretisk tungt undervisningsmateriale formidles virtuelt. Det virtuelle undervisningsprogram udvikles til kurserne 48905 Robotbetjening for operatører og 48894 Håndtering med industrirobot for operatører.

Kurserne er i dag også tilknyttet flere af Industriens Fællesudvalgs erhvervsuddannelser. 

Undervisningsmaterialet vil indeholde en digital simulering af en industrirobot, hvor kursusdeltagere får kendskab til robotbevægelser, led i fleraksede robotarme, koordinatsystemer, bevægelsestyper, kollisioner og viden om sikkerhed, som fortsat er et stort fokusområde hos virksomheder. Undervisningsmaterialet vil fungere som en ’virtuel legeplads’, hvor robottens funktioner kan afprøves, før den fysiske industrirobot tages i brug.

Projektet udføres i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole i Odense (SDE), der også er udpeget som værtsskole for videnscentret for automation og robotteknologi.

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2022. 

 

Fagligt udvalg bag projektet

  • Industriens Fællesudvalg (IF)