Afsluttede projekter

Analyse om robotsvejsning og fremtidigt uddannelsesbehov

Formålet med projektet

En netop gennemført analyse har afdækket industriens behov for udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til betjening, daglig vedligeholdelse og programmering af svejserobotter.

Analysens resultater vil skabe grundlag for, at Efteruddannelsesudvalget for Svejsning og Fyringsteknik kan sikre et relevant udbud af AMU kurser inden for robotsvejsning og dermed understøtte industriens bestræbelser på at sikre konkurrenceevnen igennem stigende anvendelse af automatiseret svejsning.

Analysen er gennemført med besøg og interviews i 10 udvalgte virksomheder samt workshops med en række skoler, der gennemfører efteruddannelse inden for svejsning.

Projektet blev afsluttet oktober 2018.

Kontakt Lars Ahm for mere information

Analyse af efteruddannelsesbehovet på det datatekniske område

Formålet med projektet

Formålet med undersøgelsen har været at indhente information og viden om efteruddannelsesbehovet inden for det datatekniske område i form af konkrete kompetencebehov rettet mod IoT og Big Data.

Rapporten konkluderer, at FKB 2259 Data- og kommunikationstekniske område dækker kompetencebehovene, og der gives et oplæg til udvikling af nye uddannelsesmål, der bygger på kompetencebehovene.

Da IoT/IIoT og Big Data grundlæggende bygger på kendte teknologier, som indgår i FKB 2259, ses der ikke umiddelbart et grundlag for at foretage justeringer i denne FKB.

På baggrund af de beskrevne kompetencebehov, er der udarbejdet et oplæg til nye arbejdsmarkedsuddannelser inden for FKB 2259, hvor kompetencemålene fra undersøgelserne indgår i form af læringsmål og dellæringsmål.

Analysen blev afsluttet ultimo august 2018. 

Kontakt Emil Daugaard for mere information

Digitalisering i industrien og heraf afledte kompetencebehov

Formålet med projektet

Projektets formål har været at kortlægge og beskrive de digitale udviklingstendenser i industrien og at afdække digitaliseringens påvirkning af kompetencebehov blandt faglærte og ufaglærte operatører.

Anbefalingerne i den endelige rapport er:

  • At der arbejdes med at få digitalisering ind på de faglige kurser, som operatørerne er på. Analysen viser, at digitalisering ikke bør ses som et kursus, men nærmere er et mindset, der bør indarbejdes i alle AMU kurser og forløb
  • At der i øget omfang sker en kobling af de faglige og personlige kompetencer på kurserne knyttet til digitalisering. Fx bør de faglige kurser om brugen af digitale produktionsværktøjer (kursus under udvikling) knyttes til mere personlige kompetencer, som samarbejde, forståelse for værdikæden mv.
  • At skolernes eksisterende arbejde med nye lærings- og undervisningsformer - fx e-læring og brug af digitale værktøjer understøttes og udvikles
  • En opkvalificering af faglærernes kompetencer med henblik på at sikre, at alle faglærere, der underviser målgruppen, er klædt på til at undervise i det digitale mindset og anvende digitale værktøjer på kurserne

Projektet blev afsluttet december 2017.

Kontakt Mette Hyllested-Winge for mere information