Analyser

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Kortlægning og analyse af non-food procesindustri
 • Analyse af efteruddannelsesbehov for låsesmede
 • Arbejdets organisering ved produktion i industrien
 • Bilag til rapporten
 • Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering
 • Manualer til rapporten
 • Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med kompetencer og produktionsudvikling i elektronikindustri
 • Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet
 • AMU uddannelsesstrukturer på tværs af IF og MI’s uddannelsesporteføljer - CNC spåntagende metalindustri & elektronik
 • Analyse af uddannelsesbehov inden for automatik og procesteknisk område
 • Efteruddannelsesbehov for værktøjsmagere og værktøjsteknikere
 • Bæredygtig vækst i industrien - hvad kræver det af de faglærte?
 • AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management
 • Demografi og mangel på arbejdskraft i industrien
 • Demografi og mangel på arbejdskraft i industrien - sammendrag
 • Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU
 • Idekatalog om innovation i industriens AMU - til faglærere

2012

 • Analyse af AMU-uddannelsesbehov vedr. udvikling af metalindustriel produktion
 • Uddannelsesbehov i forb. m. montering, drift og vedligehold af sundhedsteknologi på de nye supersygehuse
 • Kompetencebehov blandt faglærte i fremtidens potentielle vækstindustrier
 • Bilagsrapport
 • IKT i AMU: Håndbog for faglærere
 • Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen

2011

 • Behov for AMU på afgrænsede områder inden for vedvarende energi
 • Regionale og specifikke efteruddannelsesbehov inden for miljø- og energiområdet
 • Udvikling af de innovative kompetencer i erhvervsuddannelserne
 • Lean og performance management i erhvervsuddannelserne

2010

 • Afdækning af uddannelsesbehov inden for energi- og miljøteknologi
 • AMU-uddannelsesbehov inden for montage
 • AMU-uddannelsesbehov inden for pladebearbejdning
 • AMU-uddannelsesbehov inden for spåntagende CNC-bearbejdning
 • Efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere
 • Efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område
 • Efteruddannelsesbehov inden for teater-, udstillings- og eventområdet
 • Fremtidens jobprofiler i industrien
 • Fremtidens jobprofiler i industrien - resumé af analysen
 • Fremtidens mekanikere
 • Fremtidens mekanikere - resumé af analysen
 • Jobprofiler inden for overfladebehandling af konstruktioner
 • Nanoteknologi i fremtidens uddannelser
 • Uddannelsesbehov for produktionsmedarbejdere i tekstilindustrien
 • Uddannelsesbehov vedrørende sundhedsfremme i danske produktionsvirksomheder

 

2009

 • Fagligheden i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser
 • Innovation og iværksætteri i smedeuddannelsen
 • Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere, der håndterer erhvervsaffald
 • Kompetence- og uddannelsesbehov vedrørende produktionsopgaver i procesindustrien
 • Produktionsmedarbejderes AMU-uddannelsesbehov inden for det ydre miljø
 • Robotanalyse for AMU-mål
 • Vindmølleindustriens kompetencebehov på faglært niveau