Igangværende projekter

Analyse af udviklingstendenser i procesindustrien og deraf afledte behov for horisontale og vertikale kompetenceløft

Projektets formål

Projektets formål er at sikre, at målene under FKB 2229 Produktion af fødevarer of nydelsesmidler, FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter samt FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien dækker behovet for både horisontale eller vertikale kompetenceløft for AMU-målgruppen affødt af nye udviklingstendenser inden for materialer og produktionsteknologier i procesindustrien. 

Udviklingsudvalget for procesindustrien har drøftet aktuelle udviklingstendenser i branchen. Der er en række udviklingstendenser, som udvalget vurderer, kan have betydning for kompetencebehovet for AMU målgruppen inden for området.

En analyse skal gennem en kombination af desk research, en analyse workshop og en kort spørgeskemaanalyse beskrive og afdække:

  • Væsentlige udviklingstendenser i forhold til materialer og produktionsteknologi inden for procesindustriens hovedområder: procesteknik, fødevarer og medico
  • Hvilke nye kompetencebehov disse udviklingstendenser medfører for produktionsmedarbejderne i procesindustrien
  • Potentielle nye brancher og deres kompetencebehov
  • Behov for at udvikle eller revidere AMU mål og kursusstrukturer, således at de identificerede behov for både vertikal og horisontal kompetenceudvikling dækkes.

Projektet løber frem til slutningen af 2017.

Kontakt Casper Burlin for mere information

AMU som værktøj til at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse

Projektets formål

Projektet har til formål at udvikle lokale AMU-pakker målrettet flygtninge og indvandrere. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds prognose viser, at der vil mangle 72.000 erhvervsfagligt uddannede personer i 2025, heraf vil manglen på jern- og metalarbejdere udgøre 30.000 personer. Der er stor risiko for, at denne mangel på uddannet arbejdskraft vil skabe flaskehalse på arbejdsmarkedet frem mod 2025. Dette vil have en negativ indvirkning på konkurrenceevne og dermed den økonomiske vækst.

Flygtninge og indvandrere kan derfor være en vigtig ressource på det danske arbejdsmarked, såfremt målgruppen opkvalificeres i forhold til de efterspurgte kompetencebehov.

Projektets mål er at afdække virksomhedernes behov inden for industriområdet og sammensætte og igangsætte AMU-forløb for flygtninge og indvandrere, der afspejler lokale beskæftigelsesmuligheder for at skabe målrettede veje ind på det danske arbejdsmarked til målgruppen.

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2018.

Kontakt Katrine Laubjerg for mere information

Skillman udvikler morgendagens teknologier

Projektets formål

Projektets formål er bla. at udveksle viden mellem projektets aktører, dvs. uddannelsesinstitutioner, virksomheder og akkrediterende instanser, herunder Industriens Uddannelser.

Om Skillman
Skillman er et tæt samarbejde mellem aktører i en række EU-lande om udvikling af fremtidige teknologier inden for fly- og bilindustrien. Danmark repræsenteres i det fælles arbejde af Industriens Uddannelser, Metropol og erhvervsskolen TEC.  Industri 4.0, robotter, trådløs teknologi, komposit og letvægtsmaterialer er omdrejningspunktet i det nye EU-projekt Skillman.

Behov for 150.000 nye flymekanikere i Europa
I de kommende 20 år forventes det, at 25.000 nye fly skal produceres som supplement til de nuværende 17.000 fly i den kommercielle flåde (iflg. Den internationale civile Luftfartsorganisation, ICAO). For at vedligeholde disse fly, vil det kræve næsten 500.000 nye flymekanikere, heraf 150.000 flymekanikere alene i Europa.

Nye arbejdsopgaver
Industrien forudser en helt ny verden af arbejdsopgaver, som bliver en vigtig del af flymekanikerens arbejde, herunder reparation af komposit. Flymekanikeren kommer også i højere grad til arbejde med mere komplekse avionic systems, som er avancerede elektriske systemer, der bruges på fly, satellitter og spacecrafts.

Europæisk vidensdeling
Projektets formål er bla. at udveksle viden mellem projektets aktører, dvs. uddannelsesinstitutioner, virksomheder og akkrediterende instanser, herunder Industriens Uddannelser.

Særligt den danske erhvervsskole TEC er opmærksom på muligheden for at hente ny viden hjem om teknologier og materialer fra de store industrivirksomheder Fiat, Jaguar Land Rover og SAS. Virksomhederne deltager alle som industrial partners i Skillman-projektet.

Projektet forventes afsluttet i december 2017.

Kontakt Anders Hjort Hansen for mere information

Fleksibel læring i AMU

Projektets formål

TUP-projektet Digital læring i AMU, har barslet med overbygningen Fleksibel læring i AMU, som skal arbejde videre med projektets første erfaringer. 

Det igangværende TUP-projekt Digital læring i AMU, har nu barslet med en overbygning Fleksibel læring i AMU, som er anden fase, der arbejder videre med erfaringerne fra første fase.

Mercantec og EUC Syd er igen projektejere, og Industriens Uddannelser deltager igen som sparringspartner. Projektet har mekaniker- og dataområdet som faglige omdrejningspunkter, men erfaringerne vil også kunne anvendes på andre områder.

Fleksibel læring i AMU bidrager med to nye væsentlige funktioner: e-tivities og Learning Analytics, som integreres på den online læringsplatform, der blev udviklet i første fase, www.iktiamu.dk.

Underviseren får adgang til den sjette sans
Med Learning Analytics kan underviseren få adgang til en sjette sans gennem tracking af deltagernes digitale fodspor i form af resultater og aktivitet på læringsplatformen, og omsætte disse informationer til at give deltagerne den bedst mulige supporteres i forhold til deres læringsbehov.

På samme tid kan underviseren tidligt få indblik i, hvis kursisten ikke er aktiv for derved at hjælpe deltageren tilbage på sporet. E-tivities giver underviseren en ramme for at facilitere aktiv online læring, idet deltagerne får øget mulighed for at agere i et online kommunikationsmiljø med hinanden og underviseren. Gennem kursusaktuelle indlæg fungerer underviseren som inspirator og facilitator.

Projektet løber fra september 2015 til 31. august 2017.

Kontakt Emil Daugaard for mere information

Hands-on

Projektets formål

Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte. Derfor igangsatte DI, Dansk Metal, 3F og HK i efteråret 2013 en ambitiøs indsats for at vende udviklingen. Siden er Teknisk Landsforbund også blevet en del af holdet.

Mange spændende jobs i industrien
Kampagnen skal vise de faglærtes betydning for vores samfund, og de mange muligheder der er for spændende jobs i industrien. Både inden for de tekniske fag men også inden for kontor- og handelsfagene. Industrien vil i de kommende år mangle faglig arbejdskraft, hvis ikke flere unge og ufaglærte vælger en erhvervsuddannelse.

Allerede i år skal der uddannes dobbelt så mange elever på erhvervsuddannelserne, hvis virksomhederne skal have dækket deres behov i 2020.

Industriens Uddannelser fungerer sammen med Uddannelsesnævnet som sekretariat for Hands-on kampagnen og håndterer og koordinerer den store kampagne.

Projektet forventes afsluttet i 2019.

Kontakt Thea Wanning for mere information