AUB

Værktøjsmager indstiller element

Her kan du får overblik over de projekter og analyser vi er i gang med.

Flere match mellem praktikvirksomheder og elever på beklædningshåndværkeruddannelsen

Projektets formål

Projektet har til formål at få skabt flere praktikaftaler inden for beklædningshåndværkeruddannelsen. Dette skal opnås igennem en indsats, der fokuserer på at optimere matchet mellem praktikvirksomheder og elever.

Projektets mål er følgende:

  • At der senest i december 2020 er indgået 10 nye praktikaftaler
  • At der senest i august 2021 er indgået yderligere 20 praktikaftaler

Projektet afsluttes 1. august 2021. Christina Stougaard Hansen er kontaktperson for projektet.

Flere praktikpladser på data- og kommunikationsuddannelsen

Projektets formål

Denne indsats har til formål at videreføre succesen fra et tidligere AUB-projekt på data- og kommunikationsuddannelsen, der bidrog til, at 2019 var det bedste år for uddannelsen nogensinde.

I dette nye projekt har udviklingsgruppen for Kommunikations- og informationsteknologi (UG5) sat ekstra kræfter ind på at øge uddannelses volumen yderligere. Det skal ske gennem en målrettet indsats med personlige besøg hos virksomheder, der enten ikke er godkendt eller har færre elever i gang, end de er godkendt til.

Som det var tilfældet for det tidligere projekt på området, skal indsatsen gennemføres i tæt samarbejde med de skoler, der udbyder hovedforløbet på uddannelsen samt deres lokale uddannelsesudvalg.

Projektet består af flere dele:

  • Videndeling mellem skolerne
  • Udvikling af informationsmateriale til virksomheder
  • Virksomhedsbesøg
  • Speeddatingarrangementer

Projektet løber frem til udgangen af 2021. Uddannelseskonsulent Alexander Brøndsholm Jensen er kontaktperson på projektet.

Fælles indsats skal skabe praktikpladser til uddannelser på tværs af flere faglige udvalg i Industriens Uddannelser

Projektets formål

Med individuel rådgivning til 500 virksomheder bliver der nu sat ekstrahårdt ind på at få skaffet flere praktikpladser til en lang række uddannelser i industrien.

Flere faglige udvalg er gået sammen om en indsats, som har til mål at skabe 80-100 nye praktikpladser. Projektet er støttet af AUB og forankret i Industriens Uddannelser.

To grupper af virksomheder
De virksomheder, der vil blive kontaktet, kan inddeles i to grupper. Virksomheder, der ikke har brugt deres praktikpladsgodkendelse i fem år, men som har tilkendegivet, at de ønsker at beholde den. Og virksomheder som har høj sandsynlighed for at tage elever, baseret på deres baggrundsdata. 

Individuel rådgivning
Virksomheder, der viser interesse for at tage elever, vil få tilbudt skræddersyet rådgivning, som kan afhjælpe de problemstillinger der måtte være.

Projektet forventes at slutte maj 2021. Louisa Riesel er kontaktperson for projektet.