Projekter og analyser

Person der sidder ved computer

Igangværende projekter

Fleksibel læring i AMU

Projektets formål
TUP-projektet Digital læring i AMU, har barslet med overbygningen Fleksibel læring i AMU, som skal arbejde videre med projektets første erfaringer. Det igangværende projekt, har nu barslet med en overbygning Fleksibel læring i AMU, som er anden fase, der arbejder videre med erfaringerne fra første fase.
Mercantec og EUC Syd er igen projektejere, og Industriens Uddannelser deltager igen som sparringspartner. Projektet har mekaniker- og dataområdet som faglige omdrejningspunkter, men erfaringerne vil også kunne anvendes på andre områder.
Fleksibel læring i AMU bidrager med to nye væsentlige funktioner: e-tivities og Learning Analytics, som integreres på den online læringsplatform, der blev udviklet i første fase, www.iktiamu.dk.

Underviseren får adgang til den sjette sans
Med Learning Analytics kan underviseren få adgang til en sjette sans gennem tracking af deltagernes digitale fodspor i form af resultater og aktivitet på læringsplatformen, og omsætte disse informationer til at give deltagerne den bedst mulige supporteres i forhold til deres læringsbehov.
På samme tid kan underviseren tidligt få indblik i, hvis kursisten ikke er aktiv for derved at hjælpe deltageren tilbage på sporet. E-tivities giver underviseren en ramme for at facilitere aktiv online læring, idet deltagerne får øget mulighed for at agere i et online kommunikationsmiljø med hinanden og underviseren. Gennem kursusaktuelle indlæg fungerer underviseren som inspirator og facilitator.

Projektet løber fra september 2015 til 28. juni 2019. Emil Daugaard er kontaktperson for projektet. 

Hands-on

Projektets formål
Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte. Derfor igangsatte DI, Dansk Metal, 3F og HK i efteråret 2013 en ambitiøs indsats for at vende udviklingen. Siden er Teknisk Landsforbund også blevet en del af holdet.

Mange spændende jobs i industrien
Kampagnen skal vise de faglærtes betydning for vores samfund, og de mange muligheder der er for spændende jobs i industrien. Både inden for de tekniske fag men også inden for kontor- og handelsfagene. Industrien vil i de kommende år mangle faglig arbejdskraft, hvis ikke flere unge og ufaglærte vælger en erhvervsuddannelse.
Allerede i år skal der uddannes dobbelt så mange elever på erhvervsuddannelserne, hvis virksomhederne skal have dækket deres behov i 2020.

Industriens Uddannelser fungerer sammen med Uddannelsesnævnet som sekretariat for Hands-on kampagnen og håndterer og koordinerer den store kampagne.

Thea Wanning er kontaktperson for projektet.