Projekter og analyser

Person der sidder ved computer

Her kan du får overblik over de projekter og analyser vi er i gang med, og dem vi har afsluttet i de seneste år.

Fleksibel læring i AMU

Projektets formål

TUP-projektet Digital læring i AMU, har barslet med overbygningen Fleksibel læring i AMU, som skal arbejde videre med projektets første erfaringer. Det igangværende projekt, har nu barslet med en overbygning Fleksibel læring i AMU, som er anden fase, der arbejder videre med erfaringerne fra første fase.

Mercantec og EUC Syd er igen projektejere, og Industriens Uddannelser deltager igen som sparringspartner. Projektet har mekaniker- og dataområdet som faglige omdrejningspunkter, men erfaringerne vil også kunne anvendes på andre områder.

Fleksibel læring i AMU bidrager med to nye væsentlige funktioner: e-tivities og Learning Analytics, som integreres på den online læringsplatform, der blev udviklet i første fase, www.iktiamu.dk.

Underviseren får adgang til den sjette sans
Med Learning Analytics kan underviseren få adgang til en sjette sans gennem tracking af deltagernes digitale fodspor i form af resultater og aktivitet på læringsplatformen, og omsætte disse informationer til at give deltagerne den bedst mulige supporteres i forhold til deres læringsbehov.

På samme tid kan underviseren tidligt få indblik i, hvis kursisten ikke er aktiv for derved at hjælpe deltageren tilbage på sporet. E-tivities giver underviseren en ramme for at facilitere aktiv online læring, idet deltagerne får øget mulighed for at agere i et online kommunikationsmiljø med hinanden og underviseren. Gennem kursusaktuelle indlæg fungerer underviseren som inspirator og facilitator.

Projektet løber fra september 2015 til 28. juni 2019. Emil Daugaard er kontaktperson for projektet. 

Uddannelsesbehov for teknisk designer

Projektets formål

Formålet med analysen er at undersøge efteruddannelsesbehovene inden for tekniske designeres arbejdsområde med henvisning til den øgede digitalisering af design- og konstruktionsprocesser i industrien og i bygge- og anlægsområdet.

Der er tale om en analyse, der omfatter teknisk designeres arbejdsområder både i industrien og i virksomheder inden for industrien der producerer til bygge- og anlægsområdet.

Indførelsen af industri 4.0 teknologier og løsninger i industrien vil i høj grad berøre de arbejdsområder, som tekniske designere varetager. Et aktuelt tema er integrated engineering 4.0, som handler om digitalisering af alle faser i produktets livscyklus - fra produktdesign til service.

Teknisk designere vil endvidere opleve en stigende anvendelse af Build 4.0 der omfatter brugen af ny teknologi og digitalisering i den industrielle fremstilling af materialer til bygge- og anlægsbranchen. Det kan fx dreje sig om anvendelse af robotter, 3D printteknologi til fremstilling af materialer og konstruktionsdele samt udnyttelse af droneteknologi til opmåling og overvågning af byggepladser. Dertil kommer udnyttelse af VDC (Virtual Design and Construction). VDC henviser til, at man designer, planlægger og bygger det pågældende byggeri digitalt, inden man gør det i virkeligheden.

Projektet løber fra februar 2019 til 31. december 2019. Jørn Hedin er kontaktperson for projektet. 

Hands-on

Projektets formål

Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte. Derfor igangsatte DI, Dansk Metal, 3F og HK i efteråret 2013 en ambitiøs indsats for at vende udviklingen. Siden er Teknisk Landsforbund også blevet en del af holdet.

Mange spændende jobs i industrien
Kampagnen skal vise de faglærtes betydning for vores samfund, og de mange muligheder der er for spændende jobs i industrien. Både inden for de tekniske fag men også inden for kontor- og handelsfagene. Industrien vil i de kommende år mangle faglig arbejdskraft, hvis ikke flere unge og ufaglærte vælger en erhvervsuddannelse.
Allerede i år skal der uddannes dobbelt så mange elever på erhvervsuddannelserne, hvis virksomhederne skal have dækket deres behov i 2020.

Industriens Uddannelser fungerer sammen med Uddannelsesnævnet som sekretariat for Hands-on kampagnen og håndterer og koordinerer den store kampagne.

Thea Wanning er kontaktperson for projektet. 

Afsluttede projekter

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Kortlægning og analyse af non-food procesindustri
 • Analyse af efteruddannelsesbehov for låsesmede
 • Arbejdets organisering ved produktion i industrien
 • Bilag til rapporten
 • Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering
 • Manualer til rapporten
 • Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med kompetencer og produktionsudvikling i elektronikindustri
 • Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet
 • AMU uddannelsesstrukturer på tværs af IF og MI’s uddannelsesporteføljer - CNC spåntagende metalindustri & elektronik
 • Analyse af uddannelsesbehov inden for automatik og procesteknisk område
 • Efteruddannelsesbehov for værktøjsmagere og værktøjsteknikere
 • Bæredygtig vækst i industrien - hvad kræver det af de faglærte?
 • AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management
 • Demografi og mangel på arbejdskraft i industrien
 • Demografi og mangel på arbejdskraft i industrien - sammendrag
 • Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU
 • Idekatalog om innovation i industriens AMU - til faglærere

2012

 • Analyse af AMU-uddannelsesbehov vedr. udvikling af metalindustriel produktion
 • Uddannelsesbehov i forb. m. montering, drift og vedligehold af sundhedsteknologi på de nye supersygehuse
 • Kompetencebehov blandt faglærte i fremtidens potentielle vækstindustrier
 • Bilagsrapport
 • IKT i AMU: Håndbog for faglærere
 • Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen