AMU til teknisk personale inden for oplevelsesindustrien og sammenlignelige brancher

Projekts formål

Formålet er, igennem undersøgelse og analyse, at afgrænse et særskilt jobområde for oplevelsesindustrien og sammenlignelige brancher, med henblik på at sikre et sammenhængende AMU udbud. Analysen skal afdække mulige løsninger og komme med prioriterede anbefalinger til Industriens Fællesudvalg. I projektet indgår desuden afdækning af centrale AMU-uddannelsesbehov med henblik på udvikling af nye kurser til jobområdet.

Projektets mål er at afdække:

  • hvilke brancher og medarbejdere, der skal beskrives i jobområdet
  • om der skal beskrives en ny FKB målrettet medarbejdere, der primært løser tekniske opgaver inden for Oplevelsesindustrien og brancher med tilsvarende medarbejderprofiler
  • om uddannelse til jobområdet og brancherne kan løses ved redigering af eksisterende FKB´er
  • målgruppens omfang og forventning til aktivitet på kurser udviklet særskilt til jobområdetl
  • hvilke Efteruddannelsesudvalg og Fællesudvalg, der i dag har ansvaret for AMU kurser med nærliggende kompetenceindhold
  • hvilke kompetencer der skal indgå i de første fem kurser, der skal udvikles til området.

Projektet forventes at slutte november 2021. Svend Rechnagel er kontaktperson for projektet. 

Kontakt

Svend Rechnagel

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 49

Mobil

27 262 95 47

E-mail

svr@iu.dk